Dummies.nl

Voor Dummies is een internationaal merk met roots in Amerika en wereldwijd worden er per minuut 12 Voor Dummies-boeken verkocht. Dummies.nl verkoopt alle Nederlandse, leverbare titels, zowel fysiek en als eBook. Op het moment zijn er meer dan 200 titels over verschillende onderwerpen beschikbaar. Er zijn boeken beschikbaar in de categorieën algemeen, management, computing en talen.


Dummies.nl Reviews

We hebben nog geen reviews. Voel je vrij om je ervaringen te delen en schrijf een review over Dummies.nl.

Bezoek Dummies.nl

Schrijf je eigen review